فابرگاس: منتقدین را ساکت کردیم

سسک فابرگاس، هافبک چلسی معتقد است که با دو گلی که مقابل لسترسیتی به ثمر رساند، منتقدانش را ساکت کرده است.