گسترش فولاد ۵ – امیر شهرداری اراک ۰

گسترش فولاد موفق شد با نتیجه ۵-۰ تیم امیدشهرداری اراک را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند. گسترش فولاد حریف مس رفسنجان شد