سانگ یانگ LIV-2 تا سال ۲۰۱۷ تولید می‌شود

شرکت سنگ یان کره‌ی جنوبی تا سال ۲۰۱۷ از نمونه‌ی قابل تولید خودروی مفهومی LIV-2 رونمایی خواهد کرد.