برخورد دوگانه کمیته انضباطی/ کلمه‌ای که کار دست ستاره سابق استقلال داد

کمیته انضباطی با بخشش یک جلسه از محرومیت باقی مانده محسن یوسفی مخالفت کرد و او امروز در بازی با صنعت نفت آبادان هم به میدان نخواهد آمد.