برخورد دوگانه کمیته انضباطی/ کلمه‌ای که کار دست ستاره سابق استقلال داد