بهای سنگین حذف از جام‌حذفی/ برانکو یا باشگاه کدام مقصرند؟