بعد از پیروزی تاریخی مقابل پرسپولیس؛/ شادی با نقاره به سبک شیرازی ها

برد تیم قشقایی شیراز مقابل پرسپولیس تا دقایق زیادی بعد از بازی شادی تماشاگران با ساز محلی را به همراه داشت.