نبرد آبی‌ها با قوهای ناشناخته انزلی/ ۱۱ مرد منصوریان چه کسانی هستند؟