حذف استقلال خوزستان از لیگ برتر / قهرمان هم به نایب قهرمان پبوست!

تیم نفت و گازگچساران موفق شد با تک گل کوشا بهایی پور استقلال خوزستان را شکست بدهد و به مرحله بعد صعود کند.