فن پرسی: «فرزندانم تصمیم می‌گیرند کجابازی کنم.»

روبن فن پرسی، مهاجم باتجربه فنرباغچه اعتراف کرد که فرزندان او در رابطه با باشگاه آینده او تصمیم گیرنده اصلی هستند.