رژیم صهیونیستی ۲۰ میلیون دلار غرامت به ترکیه پرداخت