روز شگفتی ها؛ پرسپولیس و استقلال خوزستان در نخستین دیدار حذف شدند!!