بهای جهانی نفت خام کاهش یافت

در حالی که بهای نفت خام در چند روز اخیر به دلیل تصمیم اوپک افزایش یافته بود، امروز با کاهش مواجه شد.