قبولی بیش از ۹۰درصد دانش آموزان مدارس غیردولتی در امتحانات

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفت: درصد قبولی دانش آموزان در رشته‌های مختلف در بازه ۸۴ تا ۹۹ درصد بوده و تنها در برخی استان‌ها قبولی ۶۰ درصدی وجود داشته است.