آن‌ها که مرض سیاسی دارند، می‌گویند چرا ما با آمریکا رابطه نداشته باشیم!