مازندران فاتح رقابتهای وزنه برداری آینده سازان

تیم وزنه برداری استان مازندران که با ۸ وزنه بردار در رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ سال کشور در ارومیه حضور پیدا کرده بود با ۶۰۷ امتیاز بعنوان قهرمانی دست یافت.