پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری رژیم صهیونیستی به ترکیه

رژیم صهیونیستی به دنبال روند عادی سازی روابط با آنکارا ۲۰ میلیون دلار بعنوان غرامت به ترکیه پرداخت کرده است.