ترکیه در سومالی پایگاه نظامی تاسیس کرد

ارتش ترکیه دومین پایگاه نظامی خود در خارج از مرزهای این کشور را در موگادیشو، پایتخت سومالی جهت آموزش دادن به نیروهای این کشور تاسیس کرد.