تحصیل ۱۰۵ هزار دانش‌آموز اول ابتدایی در شهر تهران/ آموزش و پرورش تنها مرجع رسمی اعلام تعطیلی مدارس است