محکومیت حضور مقام های عرب در تشییع جلاد قانا

العالم- کنگره های ملی و احزاب عربی و اسلامی، مشارکت برخی از کشورهای عربی را در مراسم تشییع پرز محکوم کردند….