تظاهرات گسترده اردنی ها در اعتراض به قرارداد گازی با رژیم صهیونیستی

شمار قابل توجهی از شهروندان اردنی با شرکت در راهپیمایی، با انعقاد قرارداد گازی اخیر با رژیم صهیونیستی مخالفت کرده و از دولت این کشور خواستند آن را لغو کند.۱۹:۲۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر