سفیر روسیه در لبنان: آمریکا در سوریه اهداف انتخاباتی دارد

سفیر روسیه در لبنان لحن تند روزهای اخیر مقامات آمریکایی در برابر روسیه را دارای اهداف انتخاباتی دانست.۱۹:۳۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر