حبیبی قهرمان شد/ شریفی رکورد پرش ایران را بدست آورد

شراگیم حبیبی در جایگاه نخست مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور ایستاد.