آغاز اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت