کرملین: مهمترین نتیجه عملیات ما در سوریه، نجات دمشق است

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، نجات دمشق را مهمترین نتیجه عملیات نظامی این کشور در سوریه دانست.