بلغارستان پوشیه را در اماکن عمومی ممنوع کرد

پارلمان بلغارستان، روز جمعه، قانون ممنوعیت استفاده از پوشیه در اماکن عمومی را تصویب کرد….