اسمارت‌های الکتریکی در نمایشگاه پاریس ۲۰۱۷

اسمارت از اتومبیل‌های فورتو، فورتو کابریوله و فورفور الکتریکی در نمایشگاه خودروی پاریس رونمایی کرد.