تلویزیون را باید در قالب یک ترکیب بندی در نظر گرفت/سعی کرده ام علم را تماشایی کنم

علم وقتی از خاصیت سرگرمی در تلویزیون بهره ببرد، تماشایی می‌شود و سعی کرده‌ام علم را برای مخاطبان تماشایی کنم.