احمدی‌نژاد چرا دهم شهریور نامه تبعیت از رهبری ننوشت؟/ او اجازه داد چالش سیاسی جدی ایجادشود

به گزارش ایران خبر، عباس سلیمی‌نمین فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی به تاخیر احمدی‌نژاد در پذیرش توصیه رهبری برای عدم کاندیداتوری پرداخته است. متن یادداشت عباس سلیمی نمین با عنوان «خیراندیشی رهبری انقلاب» که تسنیم منتشر کرده به شرح ذیل است: چرایی اجتناب از شکل گیری فضای سیاسی دو قطبی در شرایط کنونی و تفاوت […]