بررسی ویدیویی بازی ReCore

آیا بازی انحصاری پلتفرم‌های مایکروسافت یعنی ReCore توانسته انتظارات طرفداران را برآورده کند؟