امریکا در حال ساخت یک پایگاه جاسوسی در نیجر است

امریکا در حال ساخت یک پایگاه ۱۰۰ میلیون دلاری برای پهپادهای جاسوسی خود در نیجر است.