چه خبر از تولیدات سینمای ایران/ جدایی شهاب از کیانوش

در هفته اول مهرماه فیلم‌های تولیدی سینما به مراحل پایانی نزدیک شدند.