دعوای خنده‌دار بین دو کانگورو + فیلم

نحوه استفاده از دم در این حیوان قابل توجه است.