سن بالای مهدی شیری و حرف‌های گزارشگر شیرازی که بوی جنجال می‌دهد