شادی قشقایی ها در شهرهای اطراف شیراز

مردم شهرهای مختلف استان فارس جشن برد برابر پرسپولیس را در شهرهای مختلف این استان برگزار کردند.