شکوری یاد کاپیتان را در تهران زنده کرد (عکس)

مدافع چپ سایپایی ها یک روز پس از سالمرگ کاپیتان فقید پرسپولیسی ها با تصویری از وی به زمین آمد.