مدال نقره اسنوکر آسیا به ایران رسید

تیم ملی اسنوکر ایران به مدال نقره رقابت‌های آسیایی دست یافت.