باتیستوتا: ایگواین وارث من نیست

گابریل باتیستوتا، گلزن افسانه ای تیم ملی آرژانتین اذعان داشت که مطمئن نیست که توانایی های ایگواین با او قابل مقایسه باشد.