قهرمانی از اینجا آغاز می شود/ پرسپولیس تکلیف خارجی‌هایش را مشخص کند!