گلر قشقایی:پنالتی‌پرسپولیسی‌هارا آنالیز کرده‌بودم

دروازه بان قشقایی می گوید با آنالیز پنالتی بازیکنان پرسپولیسی توانسته ضربات پنالتی آنها را بگیرد.