کشورهای عربی شرکت کننده در تشییع جنازه پرز

العالم- تشییع جنازه شیمون پرز رئیس اسبق رژیم اشغالگر اسرائیل که روز جمعه در قدس غربی برگزار شد، شاهد حضور مقام هایی از شش کشور عربی بود….