قرارداد بزرگ ایران و رنو فرانسه در پاریس: ایجاد کارخانه جدید/ تولید ۲ خودروی جدید / ایجاد مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش رنو در ایران برای اولین بار