تابوت‌هایی که متناسب با شغل ساخته می‌شوند+تصاویر

یک کارگاه در غنا تابوت‌هایی متناسب با شغل افراد می سازد.