امری: پاری سن ژرمن باید صبور باشد

اونای امری، سرمربی پاری سن ژرمن مدعی شد که صبوری تیمش کلید پیروزی ۳-۱ آنها مقابل لودوگورتس بود.