سلفی تیم تاریخی (عکس)

بازیکنان قشقایی پس از برد برابر پرسپولیس در رختکن عکس سلفی گرفتند.