پیش بازی یوونتوس – کالیاری

یوونتوس بعد از شکست ناباوارانه در سن سیرو، فصد دارد تا در خانه با کسب ۳ امتیاز به شرایط عادی بازگردد.