ترکیه در سومالی یک پایگاه نظامی تأسیس کرد

ارتش ترکیه نخستین پایگاه نظامی این کشور در قاره آفریقا را در پایتخت سومالی افتتاح کرد.