پراگ از لندن خواست حملات علیه شهروندان جمهوری چک در انگلیس خاتمه یابد

نخست وزیر جمهوری چک از ترزا می همتای انگلیسی خود درخواست کرد تدابیری را به کار گیرد تا اعمال خشونت آمیز نفرت آوری که علیه اتباع جمهوری چک در انگلیس صورت می گیرد متوقف شود.۲۰:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر