نمایش‌قشقایی‌هاوتازه‌شدن داغ‌سکوهای‌خالی

حمایت پرشور هواداران قشقایی در دیدار برابر پرسپولیس باعث شد تا داغ سکوهای خالی ورزشگاه های فوتبال ایران تازه شود.