شادی پس از حذف قهرمان لیگ برتر(عکس)

نفت و گاز گچساران موفق شد امروز با تک گل کوشا بهایی پور استقلال خوزستان را حذف کند.